De Lenne HR

research • development

 

Agnes de Lenne

 

Boekelose Stoomblekerij 78

7548 EG Enschede

 

06 42 51 66 16

 

info@delenne.nl

www.delenne.nl

 

 

 

Over Agnes De Lenne

Na jarenlang in de Randstad gewerkt te hebben ben ik weer terug naar mijn roots in het Oosten van het land. Ruim 25 jaar werkzaam als HR professional in middelgrote en grote gezondheidszorgorganisaties. Als HR beleidscoördinator heb ik jarenlang uiteenlopende beleids- en veranderprocessen geïnitieerd, ondersteund en begeleid. Het potentieel van mens en organisatie en de manier waarop ontwikkeling en groei vorm krijgt in organisaties is mijn domein van kennis, ervaring en interesse. Projectmanagement van medewerkersonderzoeken maakte onder meer deel uit van mijn werk. Zo is de ambitie De Lenne HR research & development ontstaan: onderzoek ‘meten is weten’ genereert succes omdat de onderzoeksresultaten vertaald worden in verbeterstrategieën en verbeteracties. En juist in deze combinatie ligt mijn expertise, kracht en meerwaarde. Duurzaam HR beleid is daarmee geen abstractie maar leidt tot aanwijsbaar en bewijsbaar resultaat op grond van expertise en jarenlange ervaring.           

 

 

Partners

De Lenne HR gelooft in de kracht van samenwerking, regie- en netwerkorganisaties en onderstreept dit met haar beeldmerk. Opgeleid als HR professional en gecertificeerd als Scientific Behaviour Analyst is er nauwe samenwerking met een gerenommeerd onderzoeksbureau op het terrein van Human Capital. Zo worden de onderzoeken van De Lenne HR wetenschappelijk onderbouwd.

 

Daarnaast is De Lenne HR gecertificeerd als STAP-dialoog begeleider en partner van deze organisatie. Deze netwerkorganisatie kent geen aandeelhouders en commerciële targets als drijfveer voor groei, maar wel een sterke betrokkenheid en professionele ambitie om samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Het kernteam laat zich adviseren door inspirerende wetenschappers en auteurs die de STAP-dialoog omarmen als eigentijdse interactieve methode voor het versterken van samenwerken.

 

 

De Lenne HR is aangesloten bij

 

Beroepsvereniging NVP

Het netwerk voor P&O/HR-professionals die zich bezig houden met issues als HR-strategie, arbeidsverhoudingen, werving en selectie, beloningssytemen, arbeids-voorwaarden en opleidingsbeleid. De NVP maakt zich sterk voor de vakontwikkeling van haar leden en is daarom voortdurend actief om haar leden zo goed mogelijk te informeren.

 

Stichting Industriële Kring Twente

De stichting Industriële Kring Twente (IKT) is opgericht in 1975 en behoort tot de grootste (fysieke) netwerkorganisaties in Nederland. IKT telt meer dan 1000 deelnemende bedrijven, actief in zowel de maakindustrie als de toeleverende dienst-verlening. Daarmee is IKT de spin in het economische web van Twente en in die rol versterkt zij de Twentse economie door ondernemers, overheden, kennisinstellingen en andere netwerken met elkaar te verbinden.

 

 

Wij leveren HR Onderzoek, Nazorg en Vervolg. Op maat, deskundig en persoonlijk!