De Lenne HR is uw gesprekspartner en biedt ondersteuning in het vertalen van de uitkomsten van onderzoek in een concreet en organisatiebreed plan van aanpak.

 

Wij adviseren u in het vaststellen en uitvoeren van de juiste interventies op organisatie- team- en individueel niveau. Een vervolg geven aan het ‘meten is weten’ vertaald zich op deze wijze in verbeterstrategieën en verbeteracties. Zo is er een duidelijke focus en inrichting van het verbeterproces op alle niveaus in de organisatie. Het rendement op medewerkersonderzoek is gegarandeerd en de resultaten zijn zichtbaar in de vervolg-meting.

Als HR professional adviseert en ondersteunt De Lenne HR u op het gewenste niveau.

 

 

Strategisch

  • vertalen van uw bedrijfsbeleid in het HR beleid

Tactisch

  • leiderschap
  • inrichten HR instrumenten en thema’s
  • inrichten verzuimbeleid
  • samenwerkingsvraagstukken

Operationeel

  • specifieke expertise

De Lenne HR beschikt over een uitgebreid netwerk van relaties met specifieke expertises. Deze expertise wordt in overleg ingezet, afhankelijk van wat nodig is. Hierbij kan gedacht worden aan training, coaching en loopbaanbegeleiding op individueel en groepsniveau.