Organisaties hebben naast reguliere wegen en kanalen behoefte aan systematische feedback van medewerkers en daarvoor is  het medewerkersonderzoek bij uitstek het geschikte instrument. Door het afnemen van kwantitatief gedragsonderzoek op het niveau van mens en organisatie wordt in kaart gebracht wat de huidige situatie op het sociale domein is en waar het verbeterpotentieel voor uw organisatie ligt.

 

De Lenne HR begeleidt medewerkersonderzoeken die verder gaan dan het traditioneel medewerkersonderzoek. Traditioneel medewerkersonderzoek toont vaak alleen de tevredenheid, betrokkenheid of motivatie van medewerkers. Wij gaan een stap verder door u ook inzicht te geven in zaken als leiderschap, loyaliteit, werksfeer, verzuim- en verlooprisico, vitaliteit, effectiviteit, etc. Organisaties krijgen daarmee informatie over de gezondheid van hun totale organisatie en van elk organisatieonderdeel of afdeling.

 

U krijgt een compleet inzicht en de toegevoegde waarde van De Lenne HR begint vanaf de voorkant van het onderzoek tot en met de follow-up en de vervolgmeting(en). Zo is het rendement op uw investering gewaarborgd.

 

 

lees verder >>>