<<< terug

 

Werkwijze

Het medewerkersonderzoek is altijd maatwerk. Op basis van een wetenschappelijk gevalideerd model wordt het onderzoek uitgevoerd. De doelen die u voor ogen heeft zijn het uitgangspunt. Wanneer u wilt, combineren wij verschillende thema’s zoals veiligheid en risico’s in één onderzoek. Zo beperkt u de belasting van uw medewerkers, is de betrokkenheid bij opvolging van onderzoek groter en bespaart u kosten.

 

Uw tijdsinvestering als opdrachtgever in het gehele proces is beperkt. Elke medewerker investeert ongeveer een half uur in het invullen van de via internet aangeboden vragen-lijst. De Lenne HR doet de rest. U zult zich verbazen over wat het onderzoek oplevert versus de beperkte investering die het onderzoek kost. De methodiek is eenvoudig, krachtig, betrouwbaar en effectief.

 

 

Werken aan hoge respons: de succesfactoren

  • Anonimiteit. De Lenne HR biedt 100% anonimiteitgarantie. Uitkomsten en/of data in rapporten zullen nooit te herleiden zijn tot één persoon.
  • Draagvlak. Het is belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor het onderzoek. Hier besteden wij veel aandacht aan. Het moet zowel voor directie, leidinggevenden als medewerkers duidelijk zijn wat het meedoen aan onderzoek voor hen oplevert en wat er van hen verwacht wordt.
  • Goede communicatie is vooral vóór en tijdens het onderzoek van groot belang om een hoge respons te halen. Medewerkers moeten weten waarom het onderzoek wordt uitgevoerd en waarom het goed voor hen is om deel te nemen. De Lenne HR is ervaren in het bepalen van communicatieconcepten en helpt organisaties graag. Medewerkers enthousiasmeren en verwachtingen managen is essentieel.
  • De professionele aanpak van het onderzoek betekent ook een professionele vragenlijst die aansprekend van uiterlijk is en een optimale lengte kent.
  • Een goede opvolging van de resultaten. Als het onderzoek wordt herhaald is het van cruciaal belang wat er met de onderzoeksresultaten van een voorgaande meting is gebeurd. Als er niets met die resultaten is gedaan is het lastiger daarna een hoge respons te halen. U dient in dat geval met een hele andere aanpak en een ander instrument te komen.

 

 

Werken aan verbeteringen: nazorg en follow up

De Lenne HR biedt u in het verbeterproces optimale begeleiding. Gedreven en bevlogen zetten wij ons voor 100% in om het beste resultaat voor uw organisatie en uw mede-werkers te bereiken.

 

 

Zelfstandig interventies doen?

Indien u zelfstandig interventies wilt uitvoeren is dat uiteraard mogelijk. De rapportage laat geen misverstanden bestaan en biedt houvast voor elke professional.

 

 

Medewerkers en teams uitdagen om mee te denken over oplossingen?

Wij ondersteunen u in het voeren van de dialoog en zijn gecertificeerd als begeleider van de STAP-dialoog. Een praktische interactieve methode om beoogde prestaties en gewenst gedrag in dialoog scherp te duiden. Een bruikbare werkwijze om van verbeterplannen naar verbeteracties te komen.